Công ty TNHH MTV Tâm Bình

Máy phát điện EKB7500 LR2